Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Rozvodová situace je sama o sobě náročnou změnou ve fungování jednotlivce i rodiny. Ne vždy je klient nastaven na sdílení, a proto je vhodné mít portfolio technika zaměřených na práci s rodinou. V tomto kurzu představujeme koučovací techniky, které přispívají ke zmocnění klienta k řešení jeho vlastní situace. Kontinuální práce v linii minulost – přítomnost – budoucnost spočívá v dešifrování limitů, které ztěžují cestu k řešení. Techniky jsou v kurzu uspořádány podle těchto procesních fází. Jsou na sobě nezávislé a důležitým aspektem výběru je postup při výběru techniky: k čemu má sloužit, jaký bude mít přínos pro klienta, co ozřejmí pracovníkovi a jak přispěje ke změně.

Nedílnou součástí je velmi důležitá reflexe každé využité techniky a aplikace do osobního příběhu klienta.

Cílové kompetence účastníků

  • zorientují se v možnostech využití technik při práci s rodinou
  • budou schopni vybrat podle indikace odpovídající techniku s ohledem na cíl
  • rozšíří svoje portfolio technik práce s rodinou
  • jsou schopni vytvořit myšlenkovou mapu s definováním oblastí zkoumání a podpory: minulost – přítomnost – budoucnost

Akreditace MPSV: A2019/0286-SP/PC/VP

Datum

16. 9. 2021

Cena

1 500 Kč

Přihlášení

Přihláška zde

Místo

Praha - místo bude upřesněno

Kontakt

ESPEDIENTE, z.s.
Tel.
+420 703 166 096
Email
info@espediente.cz
Přihláška zde
×

Tipy a triky na Váš email

Odebírat novinky