Zapojování dětí do rozhodovacích procesů – jak se ptát?

Právo dítěte vyjádřit se k podstatným věcem, které se ho týkají, je jedním ze základních práv ukotvených v úmluvě o právech dítěte. Co konkrétně toto právo dítěti zaručuje a jak je uplatňováno? Využívají ho příslušné instituce v zájmu dítěte? Jak se dítěte ptát, jak citlivě reagovat, jak se napojit na potřebu dítěte a jak si vytvořit důvěrný vztah s ním? Seminář se zabývá těmito otázkami a nabízí možnosti, jak naplnit hlavní úkoly sociálně-právní ochrany dětí, tj. především hájit zájem dítěte. Seminář, který je určen pracovníkům vykonávajícím sociálně-právní ochranu dětí, dále sociálním pracovníkům organizací pověřených výkonem SPOD, se zabývá možnostmi a způsoby zjišťování názoru dítěte v širším kontextu, nejen pro účely soudního řízení. Zapojení dětí do rozhodovacích procesů znamená více, než se zeptat dětí na jejich názor. Jde o to naslouchat jim, brát je vážně, a převést jejich názory do reality. Zajímat se o jejich potřeby, zájmy, lépe rozpoznat „co tím dítě chtělo říct a naznačit“, budovat důvěrný vztah mezi pracovníkem a dítěte, což je základním předpokladem úspěšné sociální práce s rodinou a také možností včasného zachycení signálů ohrožení vývoje dítěte. Účastníci se během semináře dozvědí o úskalích výpovědi dětí, dále si prakticky osvojí komunikační techniky pro zjišťování názoru, zájmů, potřeb a přání. Seminář je postaven na zkušenostech z praxe zakotvené v teoretických východiscích a legislativních oporách.

Cílové kompetence účastníků

 • zmapují své dosavadní zdroje při komunikaci s dítětem (co funguje, co se jim daří, příklady dobré praxe)
 • seznámí se (případně rozšíří portfolio), prakticky procvičí a upevní s různými komunikačními technikami
 • získají přehled o zvláštnostech dětské psychiky, základních psychických potřebách a z toho plynoucích úskalí dětské psychiky při zjišťování názoru dítěte
 • prakticky vyzkouší vedení rozhovoru s dítětem s využitím osvojených komunikačních technik a následnou reflexí ve skupině
 • po absolvování semináře dokážou účastníci lépe v praxi využívat baterii komunikačních technik na základě individuálního přístupu k dětem, vhodnými a cílenými otázkami (nástroji) se více dozvědět o dítěti, jehož názory, přání a sdělení jsou cenným podkladem a zdrojem pro sociální práci s rodinou
 • vhodně vedeným rozhovorem s dítětem umí zaměřit pozornost nejen na zjišťování názoru, přání a potřeb dítěte, ale i na případně signály syndromu CAN

The event is finished.

Datum

12. 11. 2019
Expired!

Cena

980 Kč

Přihlášení

Přihláška zde

Místo

Praha - místo bude upřesněno

Kontakt

ESPEDIENTE, z.s.
Tel.
+420 703 166 096
Email
info@espediente.cz
Přihláška zde

Lektoři

 • Mgr. Milena Mikulková

  “Když vím PROČ, snáze najdu JAK!”

  Baví mě objevovat, propojovat, vnímat souvislosti a hledat.

  Těší mne to úlevné “aha”, od kterého se odvíjí řešení někdy i složitých situací. Ráda používám srozumitelné příklady, které vystihnou sdělení lépe než tisíce slov.

  Mým motorem je nepřestávat hledat možnosti a způsoby. Zkrátka neztrácet naději. Nevzdávat se. A v tomto duchu se snažím doprovázet i mé klienty.

  Protože cílem je vnitřní klid, vyrovnanost a někdy i přijetí nezměnitelného. Posílení odpovědnosti a dovedností dospělých a zajištění spokojeného dětství dětem.

 • Mgr. Monika Fojtáchová

  “Vše, co člověk potřebuje, najde uvnitř sebe.”

  Při setkání s lidmi se snažím podporovat, provázet a spoluvytvářet, kutat jejich zdroje, hlavně ty, v které sami věří.

  Fascinuje mě zaměřovat se na to, co funguje, co se daří, v čem se klient cítí dobře. A to dále rozvíjet směrem ke změnám, které přinesou klientovi užitek a spokojenost ze života.

×

Tipy a triky na Váš email

Odebírat novinky