Kalendář akcí

24. 9. 2019
 • EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

  24. 9. 2019 - 25. 9. 2019   Praha - místo bude upřesněno

  Program tvoří čtyři základní oblasti podpory rodin s dětmi v situaci rozvodu manželství nebo rozchodu partnerů žijících v družském poměru. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Akreditace MPSV: A2017/0454-SP/PC/VP

  Rozsah: 16 hodin
  Kurzovné: 1900 Kč
  Lektor: Mgr. Milena Mikulková

26. 9. 2019
 • Kontrola a pomoc při práci s klientem v sociálních službách

  26. 9. 2019 Brno - místo bude upřesněno

  Program je zaměřený na zvýšení kompetencí pracovníků k analýze klientových potřeb, vyhodnocení jeho situace a volby optimálního přístupu. Na základě těchto vstupních metod dochází k cílenému, na klienta zaměřenému poskytování sociální služby. Výsledkem vhodně zvoleného přístupu je maximální možná míra zapojení klienta dle jeho potřeb, možností a limitů. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Akreditace MPSV: A2017/0554-SP/PC

  Rozsah: 8 hodin
  Kurzovné: 980 Kč
  Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

30. 9. 2019
 • Jak odhalit manipulaci a úspěšně obstát

  30. 9. 2019 Praha - místo bude upřesněno

  Školní prostředí velmi často nabízí asymetrické vztahy. Partnerství rodičů a učitelů předpokládá rovnost, stabilitu a vyrovnanost. V některých případech se lidé uchylují k manipulativnímu jednání, případně je jejich osobnostním rysem. Cílem kurzu je naučit se dešifrovat toto jednání a upevnit techniky, jak se mu účinně bránit. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Akreditace MŠMT: MSMT- 22752/2017-2-841

  Rozsah: 8 hodin

  Kurzovné: 980 Kč
  Lektor: Mgr. Zdenka Tmějová

 • Kontrola a pomoc při práci s klientem v sociálních službách

  30. 9. 2019 Praha - místo bude upřesněno

  Program je zaměřený na zvýšení kompetencí pracovníků k analýze klientových potřeb, vyhodnocení jeho situace a volby optimálního přístupu. Na základě těchto vstupních metod dochází k cílenému, na klienta zaměřenému poskytování sociální služby. Výsledkem vhodně zvoleného přístupu je maximální možná míra zapojení klienta dle jeho potřeb, možností a limitů. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Akreditace MPSV: A2017/0554-SP/PC

  Rozsah: 8 hodin
  Kurzovné: 980 Kč
  Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

1. 10. 2019
 • Konflikty a jejich řešení

  1. 10. 2019 Praha - místo bude upřesněno

  Pomáhající profese s sebou nesou specifické požadavky na komunikační kompetence pracovníků. Komunikační dovednosti jsou nezbytným předpokladem poskytovaných služeb. Seminář je zaměřený na profesionální přístup pracovníků, který však zohledňuje specifika dané cílové skupiny, s níž pracovníci jsou v kontaktu, s níž pracují. Volbou optimálních strategií se dá předcházet nedorozuměním, která mnohdy vyústí v konflikt. Seminář nabízí praktické podněty pro práci s prevencí, řešením, případně eliminaci dopadů konfliktů. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Akreditace MPSV: A2017/0556-SP/PC/VP

  Rozsah: 8 hodin
  Kurzovné: 980 Kč
  Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

7. 10. 2019
 • Konflikty a jejich řešení

  7. 10. 2019 Brno - místo bude upřesněno

  Pomáhající profese s sebou nesou specifické požadavky na komunikační kompetence pracovníků. Komunikační dovednosti jsou nezbytným předpokladem poskytovaných služeb. Seminář je zaměřený na profesionální přístup pracovníků, který však zohledňuje specifika dané cílové skupiny, s níž pracovníci jsou v kontaktu, s níž pracují. Volbou optimálních strategií se dá předcházet nedorozuměním, která mnohdy vyústí v konflikt. Seminář nabízí praktické podněty pro práci s prevencí, řešením, případně eliminaci dopadů konfliktů. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Akreditace MPSV: A2017/0556-SP/PC/VP

  Rozsah: 8 hodin
  Kurzovné: 980 Kč
  Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

16. 10. 2019
 • 3× s Milenou Mikulkovou

  16. 10. 2019  18:00 - 21:00 Mestska knihovna Rudolfa Zubera, Nádražní 160, 790 70 Javorník, Česko

  Srdečně vás zveme do Městské knihovny Rudolfa Zubera v Javorníku na setkání s názvem 3× s Milenou Mikulkovou – ve středu 16. 10. 2019 od 18.00 hod.

  Mgr. Milena Mikulková – poradkyně pro rodinu a mezilidské vztahy, lektorka a autorka knih Hlavu vzhůru, rodiče!, Hlavu vzhůru, chlap(c)i! a Hlavu (mírně) vzhůru, ženy!

  Vstupné je dobrovolné.

17. 10. 2019
 • EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

  17. 10. 2019 - 18. 10. 2019   Ostrava - místo bude upřesněno

  Program tvoří čtyři základní oblasti podpory rodin s dětmi v situaci rozvodu manželství nebo rozchodu partnerů žijících v družském poměru. Více zde.

  PŘIHLASTE SE NA KURZ

  Akreditace MPSV: A2017/0454-SP/PC/VP

  Rozsah: 16 hodin
  Kurzovné: 1900 Kč
  Lektor: Mgr. Milena Mikulková