Vzdělávání pedagogů

Jsme akreditovaným vzdělávacím zařízením MŠMT a poskytujeme kurzy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kurzy a semináře jsou zaměřeny na podporu pozitivního klimatu školy, budování a rozvíjení korektních mezilidských vztahů a z toho vyplývající metody a techniky práce se třídou.

Nabídka akreditovaných kurzů a seminářů

Jak odhalit manipulaci a úspěšně obstát

Školní prostředí velmi často nabízí asymetrické vztahy. Partnerství rodičů a učitelů předpokládá rovnost, stabilitu >>>

Na mně záleží – péče o vlastní psychohygienu při práci s lidmi

Efektivita pedagogického působení je významně ovlivněna stabilitou, vyrovnaností, duševním a emočním zdravím >>>

Psychická odolnost - jak ji pěstovat a udržet

Na úrovni psychické odolnosti záleží, jak prožíváme a řešíme stresové záležitosti, jak efektivní a výkonní jsme >>>

Preventivní programy pro školství

  • preventivní a intervenční programy pro žáky
  • diagnostika klimatu škol
  • vzdělávání pedagogů
  • koučování pedagogů
  • práce se sborovnou
  • školní mediace
  • besedy pro rodiče (lze využít v rámci šablon!)

V rámci smluvní spolupráce zde uvádíme i nabídku dalších akreditovaných seminářů zajišťovaných organizací SOCIOKLIMA, s.r.o.

Katalog akreditovaných vzdělávacích programů

souhrnná nabídka ke stažení ve formátu pdf