Jak odhalit manipulaci a úspěšně obstát

Školní prostředí velmi často nabízí asymetrické vztahy. Partnerství rodičů a učitelů předpokládá rovnost, stabilitu a vyrovnanost. V některých případech se lidé uchylují k manipulativnímu jednání, případně je jejich osobnostním rysem. Cílem kurzu je naučit se dešifrovat toto jednání a upevnit techniky, jak se mu účinně bránit.

Cílové kompetence účastníků

  • Účastníci získají základní informace, jak se orientovat v problematice manipulace. 
  • Porozumí strategiím manipulace, ozřejmí si typy manipulátorů.
  • Pomocí sebepoznávacích technik rozpoznají míru vlastní ovlivnitelnosti a náchylnosti k podlehnutí manipulativnímu jednání, případně sklony k manipulaci s druhými. 
  • Naučí se vytvářet vlastní plány na posílení vnitřní stability a odolnosti vůči manipulaci. 
  • Posílí své dovednosti a techniky kontramanipulace, sebeomezení a zvládání obtížných situací.

Více informací

  • Akreditace MŠMT: MSMT- 22752/2017-2-841
  • Rozsah: 8 hodin
  • Kurzovné: 980 Kč
  • Lektor: Mgr. Zdenka Tmějová | Mgr. Milena Mikulková

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 737 132 856
koordinator@espediente.cz