Na mně záleží – péče o vlastní psychohygienu při práci s lidmi

Efektivita pedagogického působení je významně ovlivněna stabilitou, vyrovnaností, duševním a emočním zdravím učitelů. V náročném procesu výchovy a vzdělávání se často zapomíná na vlastní psychohygienu. Nelze ji pojímat jako nadstandard, ale jako nezbytný předpoklad pomáhající profese, kam pedagogická praxe bezesporu patří. Kurz představuje nejen teoretické ukotvení jako odpověď na otázku Proč? se psychohygieně věnovat, ale zároveň i praktickou část jako námět Jak? konkrétně realizovat různé formy péče o vlastní duševní zdraví.

Cílové kompetence účastníků

  • Účastníci získají konkrétní strategie a návody, jak se ochránit před ničivými účinky permanentního vypětí v pomáhající profesi – pedagogické praxi.
  • Zjistí, jak získávat více životní energie podle vlastních zdrojů.
  • Naučí se postupně eliminovat to, co jim přináší tzv. hořkou únavu.
  • Získají větší klid a nadhled při své práci. Aktivity je možné převést do praxe.

Více informací

  • Akreditace MŠMT: MSMT-22752/2017-2-841
  • Rozsah: 16 hodin
  • Kurzovné: 1800 Kč
  • Lektor: Mgr. Zdenka Tmějová | Mgr. Milena Mikulková

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 737 132 856
koordinator@espediente.cz