Konflikty a jejich řešení

Pomáhající profese s sebou nesou specifické požadavky na komunikační kompetence pracovníků. Komunikační dovednosti jsou nezbytným předpokladem poskytovaných služeb. Seminář je zaměřený na profesionální přístup pracovníků, který však zohledňuje specifika dané cílové skupiny, s níž pracovníci jsou v kontaktu, s níž pracují. Volbou optimálních strategií se dá předcházet nedorozuměním, která mnohdy vyústí v konflikt. Seminář nabízí praktické podněty pro práci s prevencí, řešením, případně eliminaci dopadů konfliktů.

Cílové kompetence účastníků​

 • Absolventi semináře si ověří varianty přístupů k řešení konfliktů pro řešení obtížných situací.
 • Dokážou zohlednit ve svém jednání verbální a neverbální aspekty své komunikace a jejich vliv na komunikační partnery. 
 • Budou umět rozlišit zásady správné komunikace od chyb, kterým je třeba se vyvarovat.
 • Seznámí se s technikami aktivního naslouchání. 
 • Budou seznámeni s rozdílnými projevy konfliktů a znát i jejich pozitivní aspekty. 
 • Získají přehled o typech reagování v konfliktních situacích a prostřednictvím testu budou moci si lépe uvědomit svoje přirozené tendence k jednání při konfliktech a následně v diskusi účastníků a lektora mohou sdílet svoje názory s ostatními a zároveň se obohatit o odlišené vnímání ostatních účastníků.
 • Dozví se, jak jednat v konfliktních situacích konstruktivně – i když budou jak v roli toho, který usiluje o řešení, tak i v roli toho, který je jiným člověkem vyzýván ke spolupráci na řešení vzniklého problému. 
 • Porozumí komunikačním scénářům a signálům rozvíjejícího se konfliktu.
 • Získají podněty k vlastní práci s emocemi, s nastavením hranic, s respektováním, což může přispět k prevenci konfliktů.
 • Současně také budou mít k dispozici různé tipy a rady, které jim mohou usnadnit obtížné rozhovory a jednání. 

Více informací​

 • Akreditace MPSV: A2017/0556-SP/PC/VP
 • Rozsah: 8 hodin
 • Kurzovné: 980 Kč
 • Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková | Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Fojtáchová

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 737 132 856
koordinator@espediente.cz