Kontrola a pomoc při práci s klientem v sociálních službách

Program je zaměřený na zvýšení kompetencí pracovníků k analýze klientových potřeb, vyhodnocení jeho situace a volby optimálního přístupu. Na základě těchto vstupních metod dochází k cílenému, na klienta zaměřenému poskytování sociální služby. Výsledkem vhodně zvoleného přístupu je maximální možná míra zapojení klienta dle jeho potřeb, možností a limitů.

Cílové kompetence účastníků​

  • Absolventi semináře se budou mít lepší představu o rozlišení pomoci a kontroly v prostředí sociálních služeb a sféry sociální práce.
  • Dokážou si lépe uvědomit výhody a nevýhody direktivního a nedirektivního přístupu i hranic mezi nimi a klientem. Dokážou detekovat důsledky zvoleného přístupu u klienta a předcházet negativním jevům – zejména závislosti na sociální službě, která vzniká v přímé návaznosti na použití nevhodného přístupu.
  • Budou znát složky a zásady efektivního rozhovoru s klientem. Budou schopen pomoci nastavit klientovi cíl tak, aby byl pro klienta motivující – nikoliv frustrující. Budou umět pracovat s konceptem Ukazatele připravenosti na změnu u klientů. 
  • Dokážou nejen rozpoznat příznaky chování u různých typů klientů, ale i zvolit vhodný přístup, který umožní s klientem efektivně pracovat.

Více informací​

  • Akreditace MPSV: A2017/0554-SP/PC
  • Rozsah: 8 hodin
  • Kurzovné: 980 Kč
  • Lektor: Mgr. et Mgr. Lenka Javůrková

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 737 132 856
koordinator@espediente.cz