Mgr. Zdenka Tmějová

Je jenom jedna cesta za štěstím a to přestat se trápit nad tím, co je mimo naši moc. (Epiktétos)

S klienty pracuji na jejich životním příběhu. Věnujeme se minulosti: pojmenováváme, odhalujeme, řešíme, uvolňujeme, odpouštíme, přijímáme, uzavíráme. Věnujeme se i budoucnosti: hledáme možnosti, vybíráme, prožíváme, určujeme vize a cíle, hledáme potenciál a jeho uplatnění, radujeme se a rozšiřujeme štěstí a spokojnost v životech. Výsledkem je autentičnost, stabilita, sebedůvěra a sebeúcta, vnitřní síla.

V terapii kombinuji několik přístupů: gestap terapii, kognitivně behaviorální terapii, hypnoterapii, NLP, pozitivní psychologii a další.