Vzdělávání pracovníků v oblasti sociální práce

Pro vzdělávání v oblasti sociální práce jsme získali akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí a poskytujeme akreditované vzdělávací programy pro pracovníky Odborů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Věnujeme se také vzdělávání pěstounů.

Vzdělávání pracovníků v oblasti sociální práce

Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Rozvodová situace je sama o sobě náročnou změnou ve fungování jednotlivce i rodiny. V tomto kurzu představujeme >>>

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů

Právo dítěte vyjádřit se k podstatným věcem, které se ho týkají, je jedním ze základních práv ukotvených v úmluvě  >>>

EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

Program tvoří čtyři základní oblasti podpory rodin s dětmi v situaci rozvodu manželství nebo rozchodu partnerů >>>

Využití poradenské mediace v (po)rozvodové situaci

Mediace znamená zprostředkování a vyjednávání. Poradenská mediace je odborná pomoc v konfliktní situaci >>>

Příprava rodičů
ke střídavé péči o dítě

Současná tendence svěřovat děti do střídavé péče obou rodičů ve své podstatě předpokládá, že rodiče jsou připraveni >>>

Příprava stran
k asistovanému kontaktu

Cílem realizace asistovaného kontaktu je zodpovědné, podpůrné a pro dítě bezpečné setkávání >>>

Další programy pro sociální oblast

  • poradenství
  • poskytování mediačních služeb v oblasti rodinných sporů
  • podporované setkávání / asistovaný kontakt
  • doprovázení rodin v rozvodové a porozvodové situaci – program JISTOTA V NEJISTOTĚ aneb ZTRÁTY BEZE ZTRÁT
  • vzdělávání odborníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí
  • vzdělávání pěstounů a poradenství – nabídka témat zde

Katalog akreditovaných vzdělávacích programů

souhrnná nabídka ke stažení ve formátu pdf