EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

Program tvoří čtyři základní oblasti podpory rodin s dětmi v situaci rozvodu manželství nebo rozchodu partnerů žijících v družském poměru. První oblast je zaměřena na téma RODINA A JEJÍ FUNGOVÁNÍ a věnuje se principů fungování rodiny, potřebám a rolím rodičů a potřebám dětí. Druhá oblast se věnuje tématu RODINA V KRIZI a zabývá se obtížnými situacemi v rodině, které nezřídka vyústí do rozvodu či rozchodu partnerů. V tomto bloku je věnována pozornost konfliktům v rodině, zvládání či nezvládání partnerských sporů, tématu emocí a procesu psychorozvodu. Třetí oblast RODINA A PRÁVO se orientuje na základní právní pojmy v oblasti rodinného práva, rodičovskou odpovědnost, práva dětí a koncentruje se na nejlepší zájem dítěte. Jsou zmíněny mechanismy podpory rodičů a případné intervence ze strany institucí. Čtvrtá oblast představuje edukační program pro rodiče EXPOST a využívá metodu family coachingu v oblasti naplňování rodičovské odpovědnosti vůči dětem v rozvodové a porozvodové situaci. Je představen rodičovský plán, způsob vyjednávání a hledání dohody v nejlepším zájmu dítěte. Cílem kurzu je posílení kompetencí pracovníků v přímé práci s rodinou v rozvodové situaci.​

Cílové kompetence účastníků​

  • získají základní povědomí o potřebách, tendencích a limitech zainteresovaných stran v rozvodové situaci
  • využijí znalost širšího kontextu rozvodových sporů (právní, psychologický, sociální)
  • zorientují se v metodách doprovázení partnerů v situaci rozpadu jejich partnerství s ohledem na jejich rodičovskou zodpovědnost
  • rozšíří své profesní dovednosti v oblasti motivování, práce s emocemi, seznámí se s využitím technik family coachingu
  • porozumí roli subjektů v multidisciplinárního týmu

Více informací​

  • Akreditace MPSV: A2017/0454-SP/PC/VP
  • Rozsah: 16 hodin
  • Kurzovné: 2500 Kč
  • Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Struhárová

Zvýhodněný balíček Kruzovné + Metodická pomůcka

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 703 166 096
info@espediente.cz