Příprava rodičů ke střídavé péči o dítě

Současná tendence svěřovat děti do střídavé péče obou rodičů ve své podstatě předpokládá, že rodiče jsou připraveni jednat v zájmu dítěte bez ohledu na osobní zvládání rozvodové či rozchodové situace. Seminář má za cíl poskytnout základní orientaci v nezbytných předpokladech rodičů pro střídavou péči a fázích psychorozvodu. Zabývá se možnými klady i zápory střídavé péče pro dítě i pro rodiče. Objasňuje situace a faktory, kdy střídavá péče je či není vhodná. Nabízí podněty k porozumění potřebám dítěte a možným projevům v jeho chování a prožívání. Seminář je zaměřen na zdůraznění zásadních vývojových úkolů dle jednotlivých etap psychosociálního vývoje a roli rodičů ve střídavé péči. Předkládá možnosti doprovázení rodin při poskytování sociálních služeb (odborného poradenství nebo sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi) v péči o rodiny v porozvodové situaci či rozchodu rodičů dítěte.

Cílové kompetence účastníků​

  • Orientují se v potřebách dítěte a jeho možných reakcích na změnu rodinného zázemí.
  • Mají přehled o základních podmínkách fungování střídavé péče i o situacích, kdy střídavá péče není vhodná.
  • Jsou seznámeni se základními dovednostmi k přípravě rodičů pro střídavou péči.

Více informací​

  • Akreditace MPSV: A2019/0287-SP/PC/VP
  • Rozsah: 8 hodin
  • Kurzovné: 1500 Kč
  • Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Struhárová

Zvýhodněný balíček Kurzovné + Metodická pomůcka

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 703 166 096
info@espediente.cz