Příprava stran k asistovanému kontaktu

Cílem realizace asistovaného kontaktu je zodpovědné, podpůrné a pro dítě bezpečné setkávání s lidmi, kteří k němu patří a jejichž dosavadní kontakt byl nějakými okolnostmi narušen. Základními faktory pro volbu asistovaného kontaktu jsou právo + podpora + bezpečí. Seminář představuje metodiku přípravy a realizace asistovaného kontaktu mezi rodiči a dětmi. Vstupní příprava vychází z modelu mediace a objasňuje kroky přípravy jednotlivých stran v separátních jednáních – dětí, rodičů, případně pěstounů s respektem k jejich potřebám, tendencím, nejistotám i obavám. Program přímé realizace asistovaného kontaktu představuje originální koncept ověřený praxí v jednotlivých fázích, formách a intenzitě kontaktu, popisuje roli asistenta a jeho činnost v jednotlivých fázích asistovaného kontaktu. Seznamuje s možnostmi přechodu od asistovaného kontaktu k přirozenému setkávání bez nutnosti asistence. Asistovaný kontakt je jednou z možností, jak umožnit dětem naplnit jejich právo kontaktu s rodičem, se kterým nežije ve společné domácnosti, ať už se to týká děti v porozvodové situaci nebo dětí svěřených do pěstounské péče.

Cílové kompetence účastníků​

  • Získají základní přehled o indikacích a kontraindikacích asistovaného kontaktu.
  • Rámcově se orientují ve struktuře přípravy stran k asistovanému kontaktu.
  • Jsou seznámeni s fázováním asistovaného kontaktu, s rolí a činnostmi asistenta v různých fázích kontaktu.

Více informací​

  • Akreditace MPSV: A2018/0620-SP/PC/VP
  • Rozsah: 8 hodin
  • Kurzovné: 1500 Kč
  • Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Struhárová

Zvýhodněný balíček Kurzovné + Metodická pomůcka

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 703 166 096
info@espediente.cz