Psychohygiena jako nástroj seberozvoje v sociální práci

Účastníci si díky sebereflexi ujasní, jaký význam má psychohygiena v jejich vlastní práci. Vyzkouší si řadu psychohygienických technik, dozví se o možnostech jejich využití ve svém profesním i v osobním životě, a také o možnostech využití pro práci s klienty. Prostřednictvím praktických cvičení si z nabídky vyberou a osvojí ty techniky, které budou vyhovovat právě jim. Kurz je koncipován velmi prakticky – všechny teorie i metody vždy konfrontuje s reálnou situací jednotlivých účastníků, kteří si tak mohou z kurzu odnést konkrétní plán pro vlastní seberozvoj.

Cílové kompetence účastníků

  • Získají základní povědomí o potřebách, tendencích a limitech výkonu sociální práce.
  • Využijí znalost techniky psychohygieny s přesahem do přímé práce s klientem.
  • Budou schopni detekovat rizikové oblasti předcházející syndromu vyhoření.
  • Rozšíří své profesní dovednosti v oblasti psychohygienických metod.
  • Získají praktické dovednosti umožňující aplikaci metod psychohygieny dle aktuálních potřeb.

Více informací

  • Akreditace MPSV: A2021/0641-SP/V
  • Rozsah: 16 hodin
  • Kurzovné: 2500 Kč
  • Lektor: Mgr. Martin Bušina | Bc. Adéla Kneslová

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 737 132 856
koordinator@espediente.cz