Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Rozvodová situace je sama o sobě náročnou změnou ve fungování jednotlivce i rodiny. Ne vždy je klient nastaven na sdílení, a proto je vhodné mít portfolio technika zaměřených na práci s rodinou. V tomto kurzu představujeme koučovací techniky, které přispívají ke zmocnění klienta k řešení jeho vlastní situace. Kontinuální práce v linii minulost – přítomnost – budoucnost spočívá v dešifrování limitů, které ztěžují cestu k řešení. Techniky jsou v kurzu uspořádány podle těchto procesních fází. Jsou na sobě nezávislé a důležitým aspektem výběru je postup při výběru techniky: k čemu má sloužit, jaký bude mít přínos pro klienta, co ozřejmí pracovníkovi a jak přispěje ke změně.
Nedílnou součástí je velmi důležitá reflexe každé využité techniky a aplikace do osobního příběhu klienta.

Cílové kompetence účastníků​

  • Zorientují se v možnostech využití technik při práci s rodinou.
  • Budou schopni vybrat podle indikace odpovídající techniku s ohledem na cíl.
  • Rozšíří svoje portfolio technik práce s rodinou.
  • Jsou schopni vytvořit myšlenkovou mapu s definováním oblastí zkoumání a podpory: minulost – přítomnost – budoucnost.

Více informací​

  • Akreditace MPSV: A2019/0286-SP/PC/VP
  • Rozsah: 8 hodin
  • Kurzovné: 1500 Kč
  • Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Struhárová

Zvýhodněný balíček Kurzovné + Metodická pomůcka

Termíny

Termíny pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 703 166 096
info@espediente.cz