Využití poradenské mediace v (po)rozvodové situaci

Mediace znamená zprostředkování a vyjednávání. Poradenská mediace je odborná pomoc v konfliktní situaci zaměřené k nalezení oboustranně přijatelného kompromisu. Typickým příkladem poradenské mediace je mediace rozvodová. K poradenské mediací v partnerských a rodinných sporech dochází v důsledku práce s rodinou, kdy jsou rodiče připraveni spolu komunikovat, vyjednávat a je tedy možné dospět ke smírčímu řešení. Tento typ mediace má prvek edukativní i vyjednávací. Na rozdíl od známých kritérií mediace se jedná v tomto případě spíše o metodu práce s klienty s využitím mediačních technik. Protože mediátor je s problémy i potřebami klientů – rodičovského páru a dětí seznámený z předchozích setkání, případně se s nimi před zahájením mediace seznámí. Po zmíněném získání informací vysvětluje rodičům v rozvodovém sporu, jaký přínos by jejich smírčí řešení mělo a zejména jaký dopad má na děti.

Více informací​

  • Akreditace MPSV: A2018/0729-SP/PC/VP
  • Rozsah: 8 hodin
  • Kurzovné: 1500 Kč
  • Lektor: Mgr. Milena Mikulková | Mgr. Monika Struhárová

Zvýhodněný balíček Kurzovné + Metodická pomůcka

Termíny

Terminy pro vás připravujeme.

Kontakt

+420 703 166 096
info@espediente.cz