Projekty

Projekty, které právě realizujeme

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000 – 200 000 nezletilých dětí.

Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované rozvodové v rodině. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin. Aktivity zahrnují jak práci s dětmi, tak s rodiči, případně, s dalšími zainteresovanými subjekty (škola, OSPOD, aj.).

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je realizovat již vytvořený komplexní program pro rodiny s dětmi prožívající rozchod/rozvod rodičů a prostřednictvím kampaně vést rodiče k edukaci řešení porozvodové situace, k mediaci, resp. smírčímu jednání ve prospěch dítěte v rozvodové situaci. To vše realizované v roce 2018.

Komplexní program je určen pro přibližně 35 rodin, kterým prostřednictvím aktivit bude nabídnuta pomoc při řešení obtížných životních situací spojených s rozvodem, nastavením nových rolí v rodině, změnám v nastavení péče o dítě, znovunalezení vlastních hodnot a vlastní stabilizaci. To vše bude uskutečněno prostřednictvím poradenství, mediace, asistovaného kontaktu, edukace a provázení rodin krizí včetně individuální či skupinové práce s dětmi. Dále žadatel doplňuje program o realizaci multidisciplinárních týmů, které dokáží efektivně řešit multifaktoriální problémy zapojených rodin. Zásadním přínosem projektu pro CS je možnost individuálního nastavení aktivit pro každou rodinu dle jejich vlastních potřeb.

Cílem kampaně je podpořit rozvádějící se/rozcházející se rodiče k mediaci (dohodě, smírčímu jednání), k mimosoudním dohodám a převzetí zodpovědnosti za porozvodové uspořádání rodiny. To vše s důrazem na zachování práv a potřeb dítěte.

Z prostředků Olomouckého kraje bude Espediente z.s. realizovat besedy pro rodiče a děti, klienty lázní Jeseník. Tato aktivita probíhala již v roce 2017 a shledala se s velkým zájmem ze strany klientů lázní a současně lázně samotné vyjádřili podporu této činnosti. Jedná se o dvouhodinové besedy a autorská čtení včetně diskuze s účastníky.

Oblíbená témata besed jsou Jak mluvit, aby děti poslouchaly, Škola? V pohodě!, Jak nenaštvat svého puberťáka, Humor a lehkost ve výchově apod. Jedná se o témata zaměřená na rodičovské kompetence. Dále proběhnou tři autorská čtení. Metodička projektu (Mgr. Milena Mikulková) je autorkou knih, Hlavu vzhůru rodiče!,Hlavu vzhůru chlap(c)i.

Máte-li zájem o zapojení v projektu Jistota v nejistotě, kontaktujte nás.

Leták projektu ke stažení zde.

         

Projekt Jistota v nejistotě aneb ztráty beze ztrát byl finančně podpořen městem Uherský Brod.

Ukončené projekty

Anotace projektu

Projekt se zaměřuje na preventivní péči o děti, které aktuálně zažívají nebo v minulosti zažily rozvod/rozchod rodičů. V České republice má za sebou zkušenost rozvodu manželství rodičů dle statistik Českého statistického úřadu od roku 2000 do pololetí roku 2016 okolo 200 000 dětí. Žel, toto není konečné číslo. Nezahrnuje děti, jejichž rodiče žili v nesezdaném soužití. Odhaduje se, že se jedná o dalších 150 0000 – 200 000 nezletilých dětí.

Záměrem komplexní práce s rodinami je předcházení případným problémům, které se často dostaví jako důsledek nezpracované rozvodové v rodině. Postup je definován potřebami jednotlivých podpořených rodin. Aktivity zahrnují jak práci s dětmi, tak s rodiči, případně, s dalšími zainteresovanými subjekty (škola, OSPOD, aj.).

Cíle a aktivity projektu

Cílem projektu je VČAS A PREVENTIVNĚ doprovázet děti i jejich rodiče v nové rodinné (po)rozvodové situaci, zvládání zátěžových situací a adaptaci na nové životní uspořádání.

Děkujeme Nadaci Jistota za podporu projektu Jistota v nejistotě aneb Ztráty beze ztrát.

Více informací: