Vzdělávání sociálních pracovníků

Pro vzdělávání v oblasti sociální práce jsme získali akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí a poskytujeme akreditované vzdělávací programy pro pracovníky Odborů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. Věnujeme se také vzdělávání pěstounů.

Vzdělávání pracovníků v oblasti sociální práce

Techniky sociální práce s rodinou v rozvodové situaci

Slider

Školní prostředí velmi často nabízí asymetrické vztahy. Partnerství rodičů a učitelů předpokládá >>>

Zapojování dětí do rozhodovacích procesů

Slider

Efektivita pedagogického působení je významně ovlivněna stabilitou, vyrovnaností, duševním >>>

EXPOST – program edukace rodičů v (po)rozvodové situaci

Slider

Na úrovni psychické odolnosti záleží, jak prožíváme a řešíme stresové záležitosti, jak >>>

Využití poradenské mediace v (po)rozvodové situaci

Slider

Školní prostředí velmi často nabízí asymetrické vztahy. Partnerství rodičů a učitelů předpokládá >>>

Příprava rodičů
ke střídavé péči o dítě

Slider

Efektivita pedagogického působení je významně ovlivněna stabilitou, vyrovnaností, duševním >>>

Příprava stran
k asistovanému kontaktu

Slider

Na úrovni psychické odolnosti záleží, jak prožíváme a řešíme stresové záležitosti, jak >>>

Profesní a osobnostní rozvoj pracovníků

Kontrola a pomoc při práci s klientem v soc. službách

Slider

Školní prostředí velmi často nabízí asymetrické vztahy. Partnerství rodičů a učitelů předpokládá >>>

Konflikty
a jejich řešení

Slider

Efektivita pedagogického působení je významně ovlivněna stabilitou, vyrovnaností, duševním >>>

Další programy pro sociální oblast

  • poradenství
  • poskytování mediačních služeb v oblasti rodinných sporů
  • podporované setkávání / asistovaný kontakt
  • doprovázení rodin v rozvodové a porozvodové situaci – program JISTOTA V NEJISTOTĚ aneb ZTRÁTY BEZE ZTRÁT
  • vzdělávání odborníků v oblasti sociálně právní ochrany dětí
  • vzdělávání pěstounů a poradenství – nabídka témat zde

Katalog akreditovaných vzdělávacích programů 2019

souhrnná nabídka ke stažení ve formátu pdf